Projekt

Alla frågor angående våra projekt, referenser, möjliga lösningar eller offerter, vänligen kontakta Erik Björklund

Kalvsund

Uppdrag: Marksanering - Transport vattenvägen

Omfattning: Vi har utfört marksanering, totalentreprenad på Kalven i Göteborgs skärgård. Ett projekt med stort fokus på att opitmera och möjliggöra rätt logistiklösningar. Tack vare bra samarbetspartners och vår anläggnings unika plats i Surte kunde vi transportera massorna vattenvägen för vidare slutdisponering.

Knippla skola, Källö-Knippla

Kund: Fiskaregårdens Fastigheter AB

Uppdrag: Sanering, rivning och markarbeten.

Omfattning: Nu startar vi nästa totalentreprenad; invändig sanering, rivning och marksanering av en förorenad skola från 60-talet ute på Källö-Knippla. Skolan ska istället ge plats åt nya lägenheter på bästa läge. Ett spännande projekt med logistiska utmaningar i en expansiv kommun. Vi arbetar nära vår beställare och tackar för förtroendet.
MTIB - För en bättre morgondag.

Gasklockan 2 Örebro

Kund: BJC Group

Uppdrag: Rivning, sanering, sortering av massor, krossning av betong, vattenrening, provtagning och inmätning.

Omfattning: Idag (17-06-29) startar vi en totalentreprenad innefattande; rivning ca 7000 m2 byggnader, sanering av ca 20,000 m2 markyta, sortering av massor och krossning av betong, vattenrening, provtagning och inmätning. Bilden visar en överflygning vi gjort med drönare för att skaffa oss data till löpande inmätningar under projektet,.

Projektet löper under sommaren och kommer färdigställas under Q4 2017. Det drivs i konsortier med EnvyTech Solutions AB. Vi tackar BJC Group för förtroendet.

Befesa Scandust, Landskrona

Kund: Befesa Scandust

Uppdrag: Schaktsanering, transport och mottagning av kraftigt cyanid- och metallförorenade jordar.

Omfattning: Inmätning av området med hjälp av drönare, rivning av plåthall och betongfack. Schaktsanering av 5 000 ton cyanid och metallförorenad jord med föroreningshalter i intervallet >MKM och >FA. Ansökan av transporttillstånd för massor via båt. Rening av uppsamlat slam med hjälp av mobil lamellavskiljning. Återfyllnad och återställning.

Sisjömotet

Kund: Skanska Sverige AB

Uppdrag: Mottagning av förorenade massor.

Omfattning: Mottagning av ca 20,000 ton förorenade massor >KM - >FA samt mass- och logistikoptimering.

Lindholmshamnen

Kund: HTE Garden produktion AB

Uppdrag: Mottagning av förorenade massor

Omfattning: Mottagning av ca 20,000 ton förorenade massor >KM - >FA samt mass- och logistikoptimering.

Falkenbergs Hamn

Kund: Falkvarv

Uppdrag: Avsättning förorenat sediment.

Omfattning: Mottagning och transport av 5000 ton sediment via båt.

Plejadgatan

Kund: NCC

Uppdrag: Mottagning av förorenade massor.

Omfattning: Mottagning av ca 10,000 ton förorenade massor >KM - >FA samt mass- och logistikoptimering.

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.